top of page
IMG_1936-2.jpeg

Privacy

Privacy beleid

Dit is het privacy beleid van Inside Out, Coaching met visie.
Het doel van dit beleid is om cliënten duidelijk te informeren hoe er wordt omgegaan met persoonlijke gegevens.


Privacy cliënt

Voor een effectief verloop van het coachtraject is het noodzakelijk dat ik, als coach, een dossier aanleg. De WGBO (wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) verplicht dit. Uw dossier bevat naast adresgegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, beroep, burgerlijke staat en leefsituatie (samenstelling gezin en familie van herkomst), aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van het coachtraject. 
 

Het is mijn taak om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens.

 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

 • passende maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. 

 • tijdens intercollegiale toetsing uw casus volledig geanonimiseerd kan gebruiken ter verbetering van coachvaardigheden.

 • NAW- gegevens uit uw dossier, de datum en type coaching uitsluitend gebruik voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden.

 • de gegevens in het cliëntendossier 15 jaar bewaar, zoals de WGBO vereist.

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

Kosten

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt meestal niet vergoed. Het advies is om mogelijkheden voor vergoeding na te vragen bij uw zorgverzekeraar, omdat steeds meer verzekeringsmaatschappijen de resultaten erkennen van effectieve coaching en een vergoeding toekennen. 
Wanneer de coaching werk gerelateerd is, is het advies om mogelijkheden voor vergoeding na te vragen bij uw werkgever.

 

Na aanmelding vindt een telefonisch gesprek plaats. Het doel van dit gesprek is kennismaking en uitleg van werkwijze. Dit gesprek is gratis. 

 

Aan de hand van het kennismakingsgesprek wordt het aantal gesprekken, de prijs bepaald en de offerte gemaakt. Het coachtraject start na ondertekening van de offerte.

Tussentijds wordt geëvalueerd of het aantal vastgestelde gesprekken toereikend is.

 

Algemene voorwaarden

 • Het coachgesprek duurt 1,5 uur. Indien het gesprek langer duurt, worden de kosten evenredig naar de tijd verhoogd.

 • De kosten kunnen contant of via een bankoverschrijving worden voldaan, binnen 1 week na het gesprek.

 • Desgewenst worden de gesprekken per gesprek gefactureerd of per coachtraject.

 • Er vindt geen volgend gesprek plaats indien het voorgaande gesprek niet is betaald.

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren te zijn geannuleerd. Indien dit niet het geval is wordt het gesprek volgens afgesproken tarief berekend.

 • De gesprekken zijn vertrouwelijk en er wordt zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgegaan, zie privacy beleid. 

 • Voorafgaand aan het coachtraject wordt schriftelijk, via het inschrijfformulier, ingestemd met de algemene voorwaarden.

 • Met de handtekening op het inschrijfformulier geeft u toestemming uw persoonlijke gegevens in de praktijk te gebruiken, zoals in het privacy beleid staat vermeld.

dark-green-plants-decor-decoration-19745
bottom of page