Coaching

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling betreft alles rondom de ontwikkeling van zelfbewustzijn, identiteit, eigen kracht en kwaliteit.

Persoonlijke ontwikkeling bestaat onder andere uit:

 • Vergroten van het zelfbewustzijn

 • Vergroten van zelfkennis

 • Inzicht in gedragspatronen

 • Verbeteren van zelfzorg

 • Versterken van zelfvertrouwen

 • Ontdekken wat je plek is en deze innemen

 • Ontdekken van eigen kracht en talent

 • Verbeteren of leren van communicatieve en sociale vaardigheden

 • Verbeteren van de fysieke gezondheid

Persoonlijke coaching bij stress en onbalans

In de huidige maatschappij ligt de (werk)druk hoog en moet aan hoge verwachtingen worden voldaan. Er heerst een cultuur van prestatie. Dit kan stress veroorzaken. Het afleveren van goede kwalitatief en perfectie staat vaak op nummer één. Er is sprake van een groot verantwoordelijkheidsgevoel, de balans raakt verstoord, lichaamssignalen worden genegeerd, grenzen overtreden met overbelasting of burn-out als gevolg.

Persoonlijke coaching geeft inzicht in eigen gedragspatronen, lichaamssignalen, grenzen en eigen verantwoordelijkheid.
Daarnaast geeft timemanagement en tijdsbeleving meer inzicht en grip op leven en werk.

Gedragspatronen

Gedragspatronen zijn patronen in bepaald gedrag die vaak in de jeugd zijn ontstaan door een gebeurtenis in het leven. Door aan de gebeurtenis een bepaalde betekenis te geven is een daarop aansluitend gedrag ontwikkeld. Gedragspatronen ontstaan vaak vanuit bescherming of onzekerheid. Het is aangeleerd gedrag.

In spannende of stressvolle momenten komen deze gedragingen vaak sterker naar boven, omdat dat onbewust vertrouwd aanvoelt. Dit zijn gedragingen waar hinder van wordt ervaren en die in de weg kunnen staan in verder ontwikkeling. 

Coaching geeft inzicht in gedragspatronen. Wanneer er meer inzicht is in en bewustzijn is van het patroon is er de mogelijkheid om ervoor te kiezen het patroon wel of niet in te zetten of om de betekenis of gedachte achter het patroon te veranderen.
 

Werkwijze

Inside Out past verschillende methoden toe:


Coachgesprek
Het coachgesprek is bedoeld om doelgericht en op een positieve manier bewustwording en persoonlijke ontwikkeling te creëren, waardoor de gecoachte instaat is gedrag te veranderen. Hierbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten van de gecoachte.
 

Als coach werk ik vanuit vier principes: 

 • Empathie; Jouw situatie is waar het om gaat en van waaruit we aan de slag gaan. 

 • Onbevooroordeeld; Jouw situatie wordt niet beoordeeld. Ik coach en communiceer vanuit een neutrale houding. 

 • Gelijkwaardigheid; Tijdens het gesprek daag ik jou uit om uit jouw comfortzone te stappen, maar jij blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor jouw proces.

 • Zelfredzaamheid; Tijdens het traject word jij gestimuleerd voor jezelf te zorgen en zelfredzaam te zijn door zelf mogelijke oplossingen te onderzoeken.
   

Walk & Talk
Een actief coachgesprek tijdens een wandeling in het bos kan een meerwaarde hebben. De stilte van de natuur creëert ruimte voor het gevoel. Hierdoor kan het makkelijker zijn om bij de kern te komen. De praktijk ligt op vijf minuten afstand van het Schaffelaers bos in Barneveld.

Walk & Talk is een coachtraject van vier wandelsessies van een uur waarbij per wandeling op één onderwerp wordt gecoacht. 

 

Coachgesprek met hond

Vanaf voorjaar 2020 is een coachgesprek tijdens een wandeling met een hond mogelijk. 
Een hond roept openheid en vriendelijkheid op bij mensen, wat stimulerend kan werken in een coachgesprek. 
Dieren nemen geen rol aan. Een hond is wie hij/zij is, puur. Oefeningen met een hond kunnen inzicht geven in de rol die de gecoachte aanneemt als persoon en in hoeverre die rol invloed heeft op de identiteit.
 

Focussessie
Een focussessie is een lichaamsgericht proces. Tijdens de sessie wordt stil gestaan bij signalen die het lichaam afgeeft en wordt op zoek gegaan naar de betekenis achter de signalen.
Een focussessie kan helpen bij verbindingen leggen tussen gevoelens, behoeften en wensen, om leren gaan met overweldigende gevoelens, vrijkomen van blokkades en waarderen van jezelf. 
 

E-coaching
In deze moderne wereld zijn Facetime en Skype niet meer weg te denken. Een grote afstand is op deze manier makkelijk te overbruggen. 
Om hierop in te spelen is het mogelijk gecoacht te worden middels Facetime of Skype. 

 

Thuisopdrachten
Naast bovengenoemde methoden kunnen er opdrachten meegegeven worden waar de gecoachte thuis mee aan de slag kan. Deze opdrachten kunnen meer inzicht geven in bepaald gedrag of handvatten zijn die kunnen helpen bij gedragsverandering.

 

Bovengenoemde methoden kunnen gecombineerd worden. Het coachtraject is een traject op maat. Er wordt na elke coachsessie gekeken waar de behoefte ligt voor de volgende sessie.

Privacy

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

Privacy beleid

Dit is het privacy beleid van Inside Out, Coaching met visie.
Het doel van dit beleid is om cliënten duidelijk te informeren hoe er wordt omgegaan met persoonlijke gegevens.


Privacy cliënt

Voor een effectief verloop van het coachtraject is het noodzakelijk dat ik, als coach, een dossier aanleg. De WGBO (wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) verplicht dit. Uw dossier bevat naast adresgegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, beroep, burgerlijke staat en leefsituatie (samenstelling gezin en familie van herkomst), aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van het coachtraject. 
 

Het is mijn taak om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens.

 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

 • passende maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. 

 • tijdens intercollegiale toetsing uw casus volledig geanonimiseerd kan gebruiken ter verbetering van coachvaardigheden.

 • NAW- gegevens uit uw dossier, de datum en type coaching uitsluitend gebruik voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden.

 • de gegevens in het cliëntendossier 15 jaar bewaar, zoals de WGBO vereist.

Kosten

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt meestal niet vergoed. Het advies is om mogelijkheden voor vergoeding na te vragen bij uw zorgverzekeraar, omdat steeds meer verzekeringsmaatschappijen de resultaten erkennen van effectieve coaching en een vergoeding toekennen. 
Wanneer de coaching werk gerelateerd is, is het advies om mogelijkheden voor vergoeding na te vragen bij uw werkgever.

 

Na aanmelding vindt een telefonisch intakegesprek plaats. Het doel van dit gesprek is kennismaking en uitleg van werkwijze. Dit gesprek is gratis. 

 

Aan de hand van het intakegesprek wordt het aantal gesprekken, de prijs bepaald en de offerte gemaakt. Het coachtraject start na ondertekening van de offerte.

Tussentijds wordt geëvalueerd of het aantal vastgestelde gesprekken toereikend is.

 

Algemene voorwaarden

 • Het coachgesprek duurt 1,5 uur. Indien het gesprek langer duurt, worden de kosten evenredig naar de tijd verhoogd.

 • De kosten kunnen contant of via een bankoverschrijving worden voldaan, binnen 1 week na het gesprek.

 • Desgewenst worden de gesprekken per gesprek gefactureerd of per coachtraject.

 • Er vindt geen volgend gesprek plaats indien het voorgaande gesprek niet is betaald.

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren te zijn geannuleerd. Indien dit niet het geval is wordt het gesprek volgens afgesproken tarief berekend.

 • De gesprekken zijn vertrouwelijk en er wordt zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgegaan, zie privacy beleid. 

 • Voorafgaand aan het coachtraject wordt schriftelijk, via het inschrijfformulier, ingestemd met de algemene voorwaarden.

 • Met de handtekening op het inschrijfformulier geeft u toestemming uw persoonlijke gegevens in de praktijk te gebruiken, zoals in het privacy beleid staat vermeld.

© 2019 Inside Out  Coaching met visie

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook
 • Instagram